คงจะเป็นอะไรไม่ได้นอกจาก..... รังมังกรรรรร 

 

 
ไม่อะไรหรอก 
 
แม่มบัคคคคคคคคคคคคคคค 
 

Photobucket

No AD & copying !

cRuce'sx {♥} View my profile